Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (2023)

Välkommen till CryptoRunner! Jag är David Andersson, medgrundare till webbplatsen.

Vi förstår att kryptovalutor kan vara komplicerat och frustrerande. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Fortsätt läs!

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (1)

KAPITEL 1

Hur Ethereum skiljer sig från Bitcoin

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (2)

Vad är skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum? Bitcoin frigör flödet av pengar globalt. Ethereum frigör företag från begränsningar globalt. Det är det korta svaret.

Men det är bara toppen av isberget. Vad är de viktigaste egenskaperna hos ett företag? Det är jurisdiktion. Företag har en bostad, ett land där företaget är registrerat. Vem behöver det?Varför inte skapa ett företag som är helt globalt. Det är inte registrerat någonstans, utan är registrerat överallt. Med andra ord, decentraliserat.

Bitcoin decentraliserar pengar genom att skapa en global valuta. Medan Ethereum decentraliserar applikationer genom att skapa ett globalt nätverk. Ethereum är fortfarande i beta men flera investerare tror att det kommer bli ett nytt lager av infrastruktur på internet.

Ersätter tredje parter på internet

Ethereum använder blockchain för att ersätta tredje parter på internet. Det vill säga företag som samlar in och lagrar data om sina användare. Tanken är att skapa nya applikationer som kandecentralisera makten.

Facebook tjänar pengar genom att lagra information om dig i en centraliserad databas som företaget sen säljer till annonsörer. Ethereum gör det möjligt att skapa sociala medier som inget företag äger eller kontrollerar.

Här börjar skillnaden mellan Ethereum och Bitcoin bli tydlig. Ethereum använder samma underliggande teknologi och du kan handla med valutaenheten Ether (ETH) men sen slutar likheterna.

En decentraliserad digital valuta är bara en applikation i Ethereum-nätverket. Bitcoin är baserat på C++ programmeringsspråket och Ethereum är baserat på Javascript. Om du kan Javascript är det enkelt att lära sig Ethereum’s språk Solidity. Detta är en stor fördel eftersom det finns många Javascript-utvecklare.

Kryptovalutorna brukar beskrivas som konkurrenter i media. Det är inte sant.Ethereum och Bitcoin fokuserar på olika saker eftersom de har olika mål.

KAPITEL 2

Historien om Ethereum

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (3)

Ethereum föreslogs i slutet av 2013 av Vitalik Buterin, en rysk-kanadensisk programmerare. Buterin var 19 år och matematisk begåvad från ung ålder. Tanken var först att hans idéer skulle implementeras som en del av Bitcoin-protokollet. Buterin var en engagerad utvecklare inom Bitcoin och hans förslag var nytänkande och innovativa.

Men det fanns ingen enighet och därför valde Vitalik Buterin och ett litet team av utvecklare att skapa sin egen kryptovaluta. Utvecklingen av Ethereum finansierades med crowdfunding 2014 och gav Ethereum runt 25 miljoner dollar i kapital. Nätverket gick live den 30 juli 2015 men den slutgiltiga versionen lanserades 2016.

Ethereum skulle lösa problem med Bitcoin såsom långa bekräftelsetider och incitament mot centralisering. Utvecklarna skapade sin egen blockchain med proof-of-work och ett internt programmeringsspråk. Ethereum har sedan dess implementerat en mängd andra förbättringar.

Ethereum (ETH) och Ethereum Classic (ETC)

Kryptovalutan förbättras hela tiden men det krävskonsensus för att uppdatera Ethereum-protokollet. I vissa fall kan det vara svårt. Om två stora grupper i nätverket har skilda åsikter kan det leda till olika versioner av blockkedjan. Detta inträffade 2016 i samband med The DAO project och kryptovalutan delades mellan Ethereum (ETH) ochEthereum Classic (ETC).

Under den senaste tiden har Ethereum också blivit uppmärksammad av stora organisationer, däribland Microsoft, Intel och JP Morgan. I början av 2017 bildades Enterprise Ethereum Alliance av en stor grupp Fortune 500-företag, startups, akademiker och teknikleverantörer.

Det är ett samarbete för att skapa smarta kontrakt och decentraliserade applikationer med kryptovalutan Ethereum. Med smarta kontrakt kan företag automatisera krävande och komplexa affärsapplikationer. Du kommer lära dig allt om smarta kontrakt senare i guiden.

Nedan förklarar vi hur Ethereum fungerar!

KAPITEL 3

Hur fungerar Ethereum?

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (4)

Det brukar vara enklare att förstå Bitcoin än Ethereum eftersom det är en decentraliserad och offentlig valuta på internet. Ethereum fungerar istället som en decentraliserad och offentlig dator på internet.

Om du förstår hur internet fungerar är det enklare att förstå Ethereum. Idag lagras nästan alla personuppgifter, lösenord och ekonomisk information i molnet av stora företag såsom Google, Facebook och Amazon. Med andra ord, din information sparas på en server som ägs och kontrolleras av en tredje part.

Detta har sina fördelar eftersom företag har specialister med teknisk kunskap för att skydda din information till en låg kostnad. Samtidigt finns det stora nackdelar.

Tjänsten som erbjuds av företaget kan bli attackerad av en hackare eller regering som stjäl, ändrar eller läcker viktig information om dig. Denna risk med centralisering brukar kallas för “single point of failure”.

Världsdator som decentraliserar information

Brian Behlendorf, skapare av Apache Web Server, har gått så långt som att beskriva centralisering av information som den “ursprungliga synden” på internet. Ethereum vill vara en världsdator som decentraliserar information på internet.

Ethereum-protokollet har en mjukvara som kallas för “Ethereum Virtual Machine” (EVM) somexekverar alla skript i nätverket. Dessa skript kallas för smarta kontrakt.

Ethereum ersätter molntjänster och servrar med tusentals så kallade “noder” jorden runt som tillsammans skapar en världsdator. Kontrollen och rättigheten över informationen återlämnas då till dess ägare och skapare.

Detta skulle demokratisera den befintliga klientservermodellen enligt många. Idag måste du lita på banken med dina pengar, säkerheten av dina filer med Dropbox och lagring av bilder på Facebook. Ethereum gör det möjligt att återskapa dessa tjänster som decentraliserade applikationer.

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (5)

Vad är Ethereum och Ether?

Det är vanligt att man förväxlar Ethereum och Ether. Nätverket har en intern kryptovaluta, även kallad “token”, som används till att betala transaktioner och beräkningsuppgifter. Kryptovalutan kallas Ether (ETH) medan namnet på nätverket är Ethereum.

Med andra ord, Ether är en valutaenhet som används som betalningsmedel på plattformen för att utbyta tjänster. Ether kallas också för gas eftersom det är bränslet till Ethereums virtuella maskin.Ethereumstransaktionsavgifter beräknas utifrån hur mycket “gas” skriptet kräver.

Även om Ether brukar jämföras med Bitcoin är det inte en konkurrerande kryptovaluta. Bitcoin är ett betalningssystem som fokuserar på att bevara värdet av dina pengar. Ether används för att köpa tjänster på Ethereum-plattformen.

Av den anledningen fokuserar Ethereum på effektiva transaktioner som är snabba och billiga. Ether skapar ett incitament för utvecklare att skapa kvalitativa applikationer som är effektiva (slöseri med kod kostar mer).

Ethereum fungerar som digital olja

Om Bitcoin är digitalt guld är Ether digital olja. Ether har inte ett begränsat utbud som Bitcoin (max antal är 21 miljoner). Idag skapas det 5 st Ether med varje block och det får inte skapas fler än 18 miljoner Ether per år. Dock är utbudet inte begränsat i framtiden.

Ether har ett högt värde eftersom efterfrågan är stor. Startups och företag behöver Ether för att deras applikationer ska fungera på nätverket. Priset på Ethereum har exploderat senaste åren tack vare alla ICOs (Initial Coin Offerings).

Vi kommer förklara allt om ICOs, DApps och smarta kontrakt nedan!

KAPITEL 4

Smarta kontrakt, DApps & ICOs?

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (6)

Vad är smarta kontrakt?

Ethereum är en decentraliserad plattform som driver smarta kontrakt. Ett smart kontrakt är bara ett annat namn för att beskriva datorkod.

Eftersom man använder blockchain körs datorkodenexakt som programmerat utan möjlighet till stillestånd, censur, bedrägeri eller andra störningar från tredje part. Det innebär att du kan skapa applikationer som körs automatiskt när specifika villkor är uppfyllda.

Smarta kontrakt är oftast strukturerade med “If/Then” uttalanden: om detta inträffar gör detta. När vissa specifika krav är uppfyllda kommer programmet att utföra avtalets villkor.

Omöjligt att manipulera

När ett kontrakt exekveras kommer alla noder i nätverket ladda upp det till blockkedjan. Det lagras i en offentlig huvudbok som är omöjlig att manipulera.

Ethereum gör det möjligt för utvecklare att skapa marknadsplatser, register av skulder och egendom, flytta pengar i enlighet med instruktioner (såsom ett testamente eller terminskontrakt) och många andra saker som inte uppfunnits än. Smarta kontrakt tar bort mellanhänder och motpartsrisken.

Banker och andra stora företag tar betaltdyra avgifter för att agera mellanhand i olika affärer. Smarta kontrakt kan ta bort avgifter och frigöra personer från det juridiska systemet som hindrar innovation.

Möjligheterna är enorma med Ethereum! Nedan kommer vi förklara hur utvecklare skapar smartare lösningar med hjälp av DApps (decentraliserade applikationer).

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (7)

Vad är decentraliserade applikationer (DApps)?

Ethereum är som ett decentraliserat internet med en app store som stödjer en ny typ av applikation som kallas DApp (decentraliserad applikation). Utvecklare får verktygen som behövs för att skapa nästa generations applikationer.

DApps är ett nytt koncept och definitionen kan variera beroende på vem du frågar. En vanlig fråga är: Vad är skillnaden mellan smarta kontrakt och DApps?

Det enklaste sättet att förstå skillnaden är att jämföra det med vanliga webbplatser. En hemsida hämtar datan som ska visas från en databas. För att ansluta till databasen används ett API (Application Programming Interface) som nedan:

Front End → API → Database

En DApp fungerar på liknande sätt men använder ett smart kontrakt istället för ett API för att ansluta till databasen. Blockchain är bara en databas men den är distribuerad och lagrad på flera datorer i ett nätverk. Exempel nedan:

Front End → Smart Contract → Blockchain

Det finns vissa gemensamma nämnare som definierar en DApp. Nedan har vi listat funktioner som finns hos alla DApps:

  • Decentraliserad: All data genererad av applikationen måste lagras i en decentraliserad blockchain.
  • Öppen källkod: All datorkod behöver vara tillgänglig för granskning och ändringar ska genomföras genom konsensus, en majoritet av användarna.
  • Incitament: Detbör finnas ett incitament för personer att validera blockkedjan. Den som skapar nästa block får Ether tokens från Ethereum-protokollet.
  • Protokoll: Användare behöver komma överrens om en kryptografisk algoritm som bevis på värde. Bitcoin använder “Proof of Work” (PoW). Ethereum använder också PoW men planerar att implementera “Proof of Stake” (PoS) i framtiden.

DApps skapar ett mer decentraliserat och demokratiskt internet! Fortsätt läs nästa sektion och lär dig om ICOs och hur snabbt branschen växer.

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (8)

Vad är Initial Coin Offerings (ICOs)?

En “Initial Coin Offering“, som brukar kallas en ICO, används av startupföretag för att samla in pengar. Det är ett nytt sätt för företag att finansiera sina projekt på kryptomarknaden. En ICO är liknande en börsnotering(IPO / Initial Public Offering) eller en crowdfunding kampanj.

Det innebär att man säljer sin underliggande “tokens” i utbyte mot Bitcoin eller Ether. På samma sätt som ett företag säljer aktier till investerare vid en börsnotering.

Men en börsnotering kostar mycket pengar och är en krävande process med riskkapitalister och banker. ICOs gör det möjligt att kringgå den hårt reglerade aktiemarknaden. Startups jorden runt kan snabbt och billigt finansieras.

Ethereum hjälper finansiera startupföretag

Om ett startupföretag vill samla in pengar genom en ICO skapar man vanligen ett “white paper“, ett dokument med all viktig information. Det innehåller en beskrivning av projektet, vilka resurser och kapital som behövs, fördelning av tokens, pengar som accepteras och när ICO-kampanjen slutar.

Den första framgångsrika ICO-kampanjen var Ethereum med deras Ether tokens. Projektet samlade in $18 miljoner dollar i Bitcoins och priset på en Ether var $0.4 dollar. Idag är en Ether värd över $1000 dollar.

Ethereum utvecklade sin plattform och skapade verktyg för att kunna genomföra ICOs. Den första byggstenen lades 2015 med “The Ethereum token standard” (ERC20). Det gav utvecklare möjligheten att skapa egna tokens inom Ethereum-ekosystemet.

Många ser ICO-projekt som oreglerade värdepapper med tillgång till orimligt mycket kapital. Andra menar att det är en innovation av den traditionella finansieringsmodellen.

KAPITEL 5

För- och nackdelar med Ethereum

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (9)

Det är uppenbart att Ethereum har fördelar när man kollar på den höga efterfrågan. Men det finns både för- och nackdelar med kryptovalutan. Nedan har vi skrivit en sammanfattning av för- och nackdelar med Ethereum.

Fördelar:

Först och främst använder Ethereum blockchain-teknik vilket har många fördelar. Det inkluderar tillförlitlig kryptografi, oföränderlig data, skydd mot korruption och manipulation, ingen nedstängningstid och mer.

Tredje parter kan inte göra ändringar i DApps som körs på Ethereum. Stater och banker kan inte manipulera eller censurera applikationen. Kryptografi skyddar appen mot hackerattacker och bedrägeri. Det är också omöjligt att stänga ner DAppen.

Ethereum har också enstort community av utvecklare och företag. Detta är en stor fördel jämfört med andra kryptovalutor. Ethereum-protokollet uppdateras och förbättras ofta. Det är flera Fortune 500-företag som har börjat utforska möjligheterna med Ethereum.

Nackdelar:

Trots att det finns många fördelar med Ethereum och DApps är det inte felfritt. Eftersom datorkoden skrivs av människor kan det ske misstag.Det är svårt (om inte omöjligt) att skriva felfri kod.

När pengar är involverade kan en bugg i kodenleda tillstora konsekvenser. Om någon upptäcker en bugg i koden skulle den kunna utnyttjas. Detta brukar inte vara något problem så länge protokollet kontinuerligt uppdateras.

Problemet uppstår om det inte finns en konsensus bland användarna. Det vill säga att användarna vill genomföra olika typer av uppdateringar. Datorbuggar är en nackdel med DAppar men fördelarna med Ethereum överväger det.

Ethereum och kryptovalutor erbjuder mer frihet men samtidigt mer ansvar.

KAPITEL 6

Möjligheter med Ethereum

Vad är Ethereum? - Ultimata Nybörjarguiden 2023! | CryptoRunner Sverige (10)

Ethereum är fortfarande i ett tidigt stadium och möjligheterna är oändliga.I princip alla känner till Bitcoin men nästan ingen har hört talas om Ethereum.

I framtiden kommer vi se stora företag som byggs med hjälp av blockchain-teknik. Men det betyder nödvändigtvis inte att slutanvändaren inser att deras produkt eller tjänst använder Ethereum.

Vad är Ethereum / ERC Tokens?

Känner du till TCP? Alla applikationer som är anslutna till internet använder TCP(Transmission Control Protocol).Trots att det är huvudprotokollet på internet känner få personer till det. Samma sak kommer nog gälla med decentraliserade applikationer som byggs på Ethereums protokoll (ERC20 tokens).

Alla tjänster som är centraliserade kan decentraliseras med hjälp av Ethereum.Exempel på tjänster som kan decentraliseras är webbhotell, röstmaskiner, bokningssystem, juridiska handlingar, medicinsk programvara, finansiella derivatoch alla plattformar på internet.

Ethereum erbjuder många möjligheter men den största enligt många är DAOs (Decentraliserade autonoma organisationer). Med en grupp av smarta kontrakt kan man skapahelt autonoma applikationer som fungerar som ett företag.

Organisationer agerar mellanhand i hundratals olika branscher. Banken är det tydligaste exemplet. Men tänk på återförsäljare som transporterar, marknadsför och säljer andras produkter på internet. En DAO skulle kunna ersätta hela organisationen.

Ethereum skapar en ny världsekonomi

Ett datorprogram som körs helt transparent och utan inblandning av människor. Möjligheterna är oändliga och det är stor efterfrågan av blockchain-utvecklare på arbetsmarknaden. Ethereum är plattformen som gör det möjligt för utvecklare att utnyttja möjligheterna med blockchain.

Det skapas en ny världsekonomi med kryptovalutan Ethereum. Vi uppmanar våra läsare att engagera sig på kryptomarknaden.Nedan kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev förexklusiva erbjudanden och kryptonyheter.

Köp Ethereum nedan→

Vi har jämfört och valt ut den bästa handelsplatsen för Ethereum. Den har fått högsta betyg av oss och våra läsare!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 01/30/2023

Views: 6416

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.